لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
محتویات غذائی و خواص داروئی گیاه سیر - ویتامین ها و مکمل های غذائی

محتویات غذائی و خواص داروئی گیاه سیر

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391
 
 

BIDIRECTIONAL-HERB     از انواع گیاهان دووجهی

    منبع:

نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت به انضمام مقدمه ای برطب اسلامی وتحقیقات نوین پزشکی

 بخش های قا بل استفا ده گیاه :

  پیاز گل

 محتویات غذائی گیاه :

 Arginine, Calcium, Copper, Germanium, Iron, Magnesium, Manganese, Phosphorus, Potassium, Selenium, Sulfur, Vitamin-A, Vitamin-B1, Vitamin-B2, Vitamin-C,    Zinc.

ساختار شیمیائی گیاه :

 Unsaturated aldehydes, Adenosine, ajoene, alanine allicinalliin, allistatin, Allyl-Disulfides, Alpha-phellandrene, Aluminum, Arachidonic-Acid, volatile oils, phytoncides, Vinyl-4H-1-3-dithiin.

 کاربرد های اصلی گیاه :

     Anthelmintic, antibacterial, antifungal, antiseptic, antispasmodic, diaphoretic, expectorant, stimulant, stomachic, Tonic, eliminates pressure.   mucus and phlegm,  digestive, inhibits tumor growth, lowers blood

 مقدار تجویز داروئی گیاه :

 تنتور 30 تا 40 قطره 3 تا 4 بار در روز

  کپسول/قرص 5 عدد 3 تا 4 بار درروز

 عصاره 10 تا 30 قطره 3 تا 4 بار در روز

 روغن دوتا3 قطره یا یک قاشق چایخوری

مزایا و عملکرد درمانی گیاه :

ایدز    – نسبت سلول های کمک کننده به پشتیبان را در   تی سل ها    ( سلولهای با منشا ء تیموسی ) را بهبود میدهد .

 آنتی بیوتیک    –  در آزما یشا ت به عمل نشان داده که سیر به میزان زیاد وشگفت آوری پنی سیلین      وآمپی سیلین و دوکسی سیلین و آنتی بیوتیک داشته و8 تا 9 برابر مقاوم تراز آنتی بیوتیک در مقابل باکتری کروی  استا ف و روده ای و  بیماری Proteus و Pseudomonas  میباشد .

یک میلیگرم از ماده آنتی بیوتیک    allicin    موجود در سیر بر اسا س  تخمین  برابر است با 15 واحد استاندارد پنی سیلین  بنابراین   ماده  allicin  در مقابله با باکتری کروی استاف و با کتری گلودرد وتب مالت وبیماری های   Klebsiella  و proteus وباکتری معده ، salmonella ،  hafnia،  aeromonas Citrobacter ، providencia  موثر است.

  خون   –  کاهش ریسک به مخاطره افتادن لخته شدن خون به وسیله  جلوگیری از میل  چسبند گی

گلبول های خون نسبت به یکد یگر.

 فشا ر خون    –  براسا س مطا لعا ت  نشا ن داده شد که مقدار ده گرم سیر به مد ت دو ماه به میزان 28.5 درصد  فشار خون را کاهش داد.

 کلسترول    –  در روز 18 میلیگرم مصرف سیر  کلسترول به میزان 6 درصد و ال  دی  ال  11 درصد و به میزان 83 درصد  اچ   دی   ال   پا ئین   آورده میشود.

 سرطا ن  –   ترکیب  Allyl-Disulfides   موجود در سیر از رشد سرطان جلوگیری میکند   طبق پژوهش به عمل آمده نشا ن داده شد ماده موجود در سیر از رشد سلول های سرطانی نوک پستان پیشگیری میکند

در یک تحقیق دیگر براساس مدارک موجود نشان داده شده که سیر از رشد سلول های سرطانی غده پروستات

پیشگیری میکند   در سا یر مطالعات نشان داده شد که سیر دارای یک نتیجه سودمند برای درما ن تومو ر   مثا نه  و سلول های سرطانی تومور سیاهرنگ قشر عمیق پوست و سرطان پوست و سرطان روده بزرگ

 میبا شد   از خواص دیگر سیر کاهش خسارات ناشی از پرتوافشانی  وپیشگیری از  رشد تومور از یک enzyme  و پیشگیری از عامل شیمیا ئی  سرطان  به وسیله  پیشگیری از واکنش شیمیائی تغیر شکل تومور سیر نشان داده است که قادر است در اولین مراحل سرطان پوست از آن پیشگیری کند سیر باعث بالا رفتن ترشح  آنزیم کبد نوعی مواد شیمیائی خواهد شد که این که این عا مل سبب رفع مسمومیت بافت

سرطا ن زا از بدن خواهد گردید .

 گرد ش خون   –  سیر عامل  انبساط  رگهای  خون است.

 قلب وعروق  – در تحقیقا ت سال 1960 نشان داده شد که  سیر از مشکلات وبیماری های قلبی وعروقی پیشگیری میکند.

 سرماخوردگی   –  کمک به بهبودی بیماری  سرماخوردگی و آنفلونزا  ودرمان بیماری ورم  ‌سینوس‌ها ، ورم ‌درون  ‌حفره‌  های   ‌سر یا  جیب ‌های ‌هوائی ‌و کمک به  درمان علائم  بیماری آسم.

 گوارشی  - دارای خواص ضد انگل و مقا بله با انواع ‌کرم‌های ‌گرد ،انگل ‌روده ‌و کرمک‌، کرم‌ریز سنجاقی   ‌انگل ‌روده ‌انسان  ‌ازد دسته  کرم ‌کد و، کرم ‌یکتا، کد و دانه‌، حب ‌القرع ‌و کرم ‌قلاب ‌دار  ، ‌کرم ‌روده ‌و پشتیبانی از رشد   سودمند   فلور معده.

بیماری قارچی    –  سیر از گیاهان ‌دافع ‌یا نابود کنند ه ‌فعال  قارچی ‌است خواص ضد قارچ موجود د ر  سیر حداقل   برای 20 مورد بیماری   قارچی   مستعد و نافع است .   بیماری قارچی کاندیدا توسط سیر پوست کنده  درمان   میشود   با استفاده موضعی میتوان بیماری عفونت   ‌قارچی‌، کچلی‌، کرم ‌حلقه ‌دار و مرض  ‌قارچی  ‌انگشتان  ‌را درمان   نمود.

سیستم ایمنی   –  افزایش سیستم ایمنی  ودارای خواص ضد عفونت.

 کبد    – کمک به دفع و رفع   ‌کردن   ‌مسمومیت ‌از کبد.  

 گلو     –  سیر در آزما یشا ت  نشا ن داده که موثر تر از پنی سیلین برای درمان زخم  گلو عمل نموده است.

 گوش   – ریختن  روغن سیر در درون گوش میتواند به نابودی باکتری و عفونت قارچی گوش کمک کند.

 اخطار مصرف :

سیر با عسل نا سا زگار است مصرف بیش از اندازه میتواند علت سر گیجه باشد و برای چشم مضر است.

  خواص سیر در بررسی های کارشناسان تغذیه

شادی مازندرانی ،کارشناس تغذیه

 سیر تازه منبع خوبی از ویتامین ها،مواد معدنی ومواد گوگردی است.درحقیقت مواد گوگردی که اجسام اصلی گیاه می باشنداسانس سیررا تشکیل می دهند.

وقتی سیر خرد میشود آنزیمی به نام آلی نازآزاد شده که این آنزیم باعث تولید آلی سین میشود که بوی عمده و خواص مختلف دارویی سیر مربوط به آلی سین می باشد.با توجه به اینکه آنزیم مربوطه ،با حرارت غیر فعال می گرددلذا سیر پخته از نظر بو وخواص ضعیف تر می باشد.

اثرات مهم سیر :

 سیر دارای اثرات بسیارمتنوع ازجمله اثرات ضد میکروبی ،ضدقارچ ، ضد ویروس ،ضد سرطان،کاهنده فشار خون،کاهنده چربی خون،

کاهنده کلسترول،کاهش چسبندگی پلاکت هاست.

اثرات ضد میکروب= درمطالعات جدید خاصیت ضد میکروبی سیر با آنتی بیوتیک ها از جمله پنی سیلیسن ،استرپتومایسین،کلرامفنیکل،اریترومایسین و

تتراسایکلین مقایسه شده است.همچنین استفاده از سیرباعث کاهش چشمگیر کلی فرم ها ومیکروارگانیزم های غیر هوازی در مدفوع می شود.

 اثر ضد قارچ= سیر دارای خواص قوی ضد قارچ در داخل و خارج بدن است

این اثرات ضد قارچ از اثربسیاری از داروهای ضد قارچ مانند نیستاتین بسیار قوی تر میباشد.

 اثر ضد انگل= عصاره سیراثر خوبی بر روی بعضی کرمهای مزاحم دستگاه

گوارش از جمله اسکاریس و کرمهای قلاب دار می گذارد.

 اثر ضد ویروس= عصاره سیربر ویروس آنفلوانزا،هرپس و چندین ویروس دیگر اثرات خوبی اعمال می کند.

 اثر ضد سرطان= سقراط دانشمند مشهور یونان سیر را به عنوان ضد سرطان توصیه کرده است.دو عنصر بسیار با اهمیت ژرمانیوم وسلنیوم با مقادیر کم در سیر وجود دارند که به نظر میرسد فعالیت ضد سرطانی سیرمربوط به آنهاست.

یکی از مکانیسمهای اثبات شده تاثی سیر در جلوگیری از تشکیل نیتروامین است.

نیتروزامین جسمی است که در مرحله هضم و تغییرات مواد غذایی در بدن تولید میشود ویکی از قوی ترین ماد سرطان زا به شمار می آید.

 اثرات قلبی-عروقی= یکی از اثرات بسیار مهم سیر محافظت کنندگی از سیستم قلبی-عروقی و جلوگیری از مرگ ومیر مربوط به بیماریهای قلبی-عروقی بسیار موثر هستند.از جمله اثرات خوب در این زمینه شامل موارد زیر است:

 خاصیت کاهش کلسترول : بر حسب مطالعات زیاد کلسترول بالای 200 با مصرف مقادیر معینی سیر به حد طبیعی میرسد.میزان 10میلی گرم آلی سین یا معادل آن سیر میتواند باعث کاهش 10درصدی LDLو افزایش 15درصدی HDLو کاهش 15 درصدی تری گلیسیرید ها شود.

 خاصیت کاهش پرفشاری خون: در یک تحقیق انجام شده مصرف معادل 7/2-8/1 گرم سیر روزانه به مدت 3-1 ماه نشان داد که به طور متوسط 11 میلی متر جیوه فشار سیستولی و 5 میلی متر جیوه فشار دیاستولی کاهش می یابد .بررسی همین نتایج نشان داد که مصرف سیر میتواند 25-20درصد حملات قلبی را کاهش دهد.

 کاهش چسبندگی پلاکتها : در یک مطالعه بر روی 120 نفر با مصرف مقدار 900 میلی گرم از پودر خشک سیر به طور روزانه ،در مدت 4 هفته ،چسبندگی پلاکتها در گروه مصرف کننده سیر از بین رفته بود،چسبندگی پلاکتها از عوامل امراض قلبی ،حمله ها و تنگی وتصلب شرایین است.

 خاصیت حل کنندگی فیبرین: فراورده های استاندارد سیر ،فراورده های روغنی سیر ،سیرخام ویا پخته دارای خاصیت افزایش حل فیبرین سرم می باشد.

این افزایش در 6 ساعت اول بعد از هضم صورت گرفته وتا 12 ساعت ادامه خواهد داشت.

 خاصیت کاهش قند خون : سیر وآلی سین دارای اثر کاهش قند خون هستند مطالعات جدید افزایش متابولیسم کبدی ، افزایش ترشح انسولین و جلو گیری از غیر فعال شدن انسولین توسط بعضی از مواد از جمله مکانیسمهای آلی سین موجود در سیررا تاکید کرده است.

 نکاتی قابل توجه در مورد سیر:

 1- چون خواص اصلی سیر مربوط به مواد گوگردی آن است که در حرارت کم تبخیر می شوند، اثرات دارویی سیر پخته وسرخ شده (به خصوص هر چه بیشتر حرارت ببیند)به مراتب کمتر از سیر خام است.

2- با توجه به مواد گوگردی موجود در سیر ترشی ،این محصول قطعا خواص سیر را خواهد داشت ولی تغییرات آن با گذشت زمان و یا عوامل دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

3- چون مواد موثر در سیر در اثر له شدن سیر آزاد شده و تحولاتی در فرمول و اثرآن ایجاد می شود ،لذا خوردن سیر به صورت حبه (بلعیدن به صورت حبه یا قطعات درشت)تاثیر چندانی نسبت به سیر جویده وله شده نخواهد داشت و به همان حال دفع می شود.

4- سیر نواحی مختلف دارای مقادیر مختلفی از مواد مؤثر می باشد که اکثر آنها مورد تجزیه دقیق قرار نگرفته اند .ولی می توان گفت هر چه بوی سیر بیشتر باشد مواد گوگردی آن بیشتر و اثرات آن به مراتب قوی تر است .

5- پودر سیردر صورتی که خیلی کهنه نباشد دارای خواصی مشابه سیر تازه است.

6- خواص سیر تازه که اکثرأ همراه با سبزی خوراکی روزانه به بازار عرضه می شود تا حدی شبیه به سیر (سیر حبه )است.

7- با توجه به این که بوی سیر که از دهان استشمام می شود مربوط به دفع مواد گوگردی آن از طریق ریه است،لذا ماده مؤثری که بتواند از این بو جلوگیری کند وجود ندارد. تنها بعضی از مواد خوشبو کننده دهان ممکن است تا حد کمی تاثیر گذار باشد.

8- یکی از موادی که به میزان کم باعث کاهش بوی سیر از دهان می شود ،برگ جعفری تازه به صورت خوراکی است. 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد